O nás

Za každou značkou sa skrýva silný príbeh. A za každým príbehom stoja ľudia. Ďakujeme, že už 21 rokov píšete spolu s nami príbeh „značky“ IMPA. Tešíme sa na ďalšie roky vašej dôvery... Ďakujeme!
 
VÁŠ PARTNER NA CESTÁCH - PREDAJNÁ A SERVISNÁ SIEŤ IMPA

 


NAŠA OBCHODNÁ ČINNOSŤ
• autorizovaný predaj vozidiel Škoda • autorizovaný servis a komplexné servisné služby pre vozidlá zn. Škoda, Volkswagen, Audi a Volkswagen úžitkové • autorizovaný predaj a servis vozidiel Hyundai

IMPA Bratislava: autorizovaný predaj vozidiel Škoda • autorizovaný servis a komplexné servisné služby pre vozidlá zn. Škoda, Volkswagen, Audi a Volkswagen úžitkové

IMPA Šamorín: autorizovaný predaj vozidiel Škoda a Hyundai • autorizovaný servis a komplexné servisné služby pre vozidlá zn. Škoda, Volkswagen a Hyundai

IMPA Žiar nad Hronom: autorizovaný predaj vozidiel Škoda • autorizovaný servis a komplexné servisné služby pre vozidlá zn. Škoda, Volkswagen a Volkswagen úžitkové

IMPA Dolý Kubín: autorizovaný predaj vozidiel Škoda a Hyundai • autorizovaný servis a komplexné servisné služby pre vozidlá zn. Škoda, Volkswagen, Hyundai a Volkswagen úžitkové

IMPA Liptovský Mikuláš: autorizovaný predaj vozidiel Škoda • autorizovaný servis a komplexné servisné služby pre vozidlá zn. Škoda, Volkswagen a Hyundai

IMPA Žilina: autorizovaný predaj vozidiel Škoda • autorizovaný servis a komplexné servisné služby pre vozidlá zn. Škoda a Volkswagen
 

POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
ISO 14001 je medzinárodná norma, ktorá definuje zásady ekologického systému riadenia (EMS) – t.j. systému, podľa ktorého firmy kontrolujú svoj vplyv na životné prostredie. Poslaním normy ISO 14001, ktorá bola prijatá Medzinárodným združením pre štandardizáciu (International Organization for Standardization - ISO) v roku 1996, je integrovať EMS do kľúčových oblastí firemného manažmentu.

Prvoradým cieľom našej spoločnosti pri realizácii služieb v oblasti predaja a servisu vozidiel je spokojnosť našich zákazníkov. Preto ochranu životného prostredia chápeme ako súčasť nami poskytovaných služieb s ohľadom na životné prostredie pri výkone našich zamestnancov, dodávateľov a ostatných externých strán. Základom pri riadení našej spoločnosti je dodržiavanie noriem STN EN ISO 14001:2005.
 
Politika ochrany životného prostredia spoločnosti IMPA

Certifikát IMPA Bratislava_STN EN ISO 14001:2005
 

POKROK SI VYŽADUJE SKÚSENOSTI – V NAŠICH SLUŽBÁCH
• predaj nových a jazdených vozidiel • ročné jazdené vozidlá • individuálny dovoz vozidiel zn. Audi a Volkswagen - na objednávku, podľa želania zákazníka • prihlásenie vozidla na Dopravnom inšpektoráte PZ SR, odovzdanie klientovi • záručný a pozáručný servis vozidiel zn. Škoda, Volkswagen, Audi, Volkswagen úžitkové a Hyundai • STK a Emisné kontroly (v prevádzke Žiar nad Hronom) • požičovňa náhradných vozidiel • pneuservis (výmena a uskladnenie nových pneumatík, likvidácia starých) • vybavovanie administratívnych úkonov súvisiacich s poistnými udalosťami (obhliadky vozidiel, krycie listy) • umývanie vozidiel (v rámci servisu bezplatne) • Servis mobil - non stop • Odťahová služba - non stop • Expres Servis
 
Osobný prístup je zárukou okamžitého riešenia požiadaviek potrieb zákazníka. Preto vždy zabezpečíme pomoc na ceste v prípade poruchy alebo dopravnej nehody, vrátane vybavenia odtiahnutia poškodeného vozidla a právneho poradenstva.
 
Všetky opravy a úkony v rámci predpísanej údržby vykonávame v súlade s technologickými postupmi výrobcu pri dodržiavaní najvyšších kvalitatívnych štandardov a výhradne s využitím originálnych alebo schválených náhradných dielcov.

NAŠE BEZPLATNÉ CALL CENTRUM
• bezplatné číslo 0800 10 20 10 • non stop • okamžité poskytnutie odborných informácií • spojenie zákazníka so všetkými prevádzkami predajnej a servisnej siete IMPA po celom Slovensku